Điạ chỉ: B3/314 ấp 2 Bình Lợi , Bình Chánh, Tp.HCM

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH LỢI

Địa chỉ: B3/314 ấp 2 đường Trương Văn Đa, xã Bình Lợi, Bình Chánh, Tp.HCM
Điện thoại: 02862752700
Email: c1binhloi.binhchanh.tphcm@moet.edu.vn
Website: thbinhloi.hcm.edu.vn