Tập ảnh : Liên đội trường Tiểu học Bình Lợi tổ chức Hội thi vẽ tranh chào mừng ngày quốc tế phụ nư 8/3

87